"NO" SEA&EARTH POLLUTION

NO SEA&EARTH POLLUTION - ALBATROSS

creates global awareness for an obvious goal:

cleaning up the poisonous plastic mess we make.

" ALBATROSS " anti PLASTIC POLLUTION

"ACTION" Project 2012-2020

Captain Manfred Reicher founder - chairman


- ACTIVE AGAINST PLASTIC WASTE -
- AKTIE TEGEN PLASTIC AFVAL -
- PLASTIK ATIK KARŞI ETKİN -
- AKTIV GEGEN KUNSTSTOFFMÜll -
- ACTION CONTRE ORDURES PLASTIC -
- ATTIVIAMOCI CONTRO I RIFIUTI IN PLASTICA -


* . * . *


Anti Plastic Vervuiling Project 2012 - 2020

http://www.youtube.com/watch?v=YnQ52Z5BrqA

Stephen, Hambrick, ALBATROSS

Before the eyes can see, they must be incapable of tears. Before the ear can hear, it must have lost its sensitivity. Before the voice can speak in the pre­sence of mankind, it must have lost the power to wound. Before the soul can stand in the presence of all creation, its feet must be washed in the blood of the heart!

STOP DE MICROPLASTICS teken de petitie www.noordzee.nl/microplastics-petitie/


Pasted Graphic


Oorzaken en redenen
voor het "ALBATROSS" Plastic Vervuiling project (APPP)


Plastic afval in de oceanen is een gekend internationaal milieuprobleem. Plastic onderdelen en hun afbraakprodukten hopen zich op in bepaalde wervelstromen en leiden tot grote opeenstapelingen in bepaalde regio's in de oceanen. In de “North-Pacific Gyre” of Noord Pacifische maalstroom heeft zich een massa opgebouwd die nu bekend staat als de 'Great Pacific Garbage Patch ". Het verschijnsel werd voor het eerst beschreven in 1997. Volgens een nieuwe atlas van de oceanen, is slechts vier procent van de oceanen onaangetast door de gevolgen van het menselijk handelen.Tussen Californië en Hawaï is een enorm tapijt van plastic afval ontstaan. Mariene wetenschappers melden dat het verontreinigde gebied de grootte heeft bereikt van een gebied zo groot als Centraal-Europa. Het geraamde totale gewicht van deze rommel is drie miljoen ton. Er zijn wereldwijd nog vier stromingen bekend als "vuilnis collectoren". Volgens verschillende wetenschappers is het plastic afval afkomstig van de kusten van Azië en Amerika. Het magazine Geo meldt dat cirkelvormige stromingen van wind en water het afval in het gebied tussen Californië en Hawaï hebben samengedreven. Ondertussen is de massa plastic afval zes keer zo hoog als het natuurlijk dierlijke plankton in het water.Volgens de U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), zal het afval ten minste 16 jaar in de grote spiraal blijven. Dit is onvoldoende tijd om conventionele plastic te ontbinden. Zoals het tijdschrift Geo rapporteert, kan het tot 500 jaar duren om door UV-straling en oxidatie, bijvoorbeeld een speelgoed eendje, tot zijn moleculen te ontbinden.

Plastic fabrikanten en eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor de hoeveelheid afval in de wateren van de wereld.


Illegaal afval, op land gedumpt, wordt met de regen weggespoeld door beken en rivieren tot in de oceanen. De stromingen verdelen het afval verder. Een soortgelijke wervelstroom, zoals die tussen Hawaï en het Amerikaanse vasteland vindt men in de Atlantische Oceaan, en er zijn minstens drie andere van deze gebieden in de oceanen te vinden.

De golven breken het grootste deel van het afval binnen een bepaalde tijd in kleine delen af. Het ultraviolet licht van de zon draagt hier ook toe bij. Wat overblijft zijn kleine resten, die vaak alleen onder een microscoop zichtbaar zijn.

Het merendeel van de miljoenen tonnen afval in de noordelijke Stille Oceaan stroming bestaat uit deeltjes van polyacrylzuur, polyethyleen, polyamide of polyester - materialen waaruit de meeste plastic worden gemaakt.

In één vierkante kilometer van de zee zweven tot een half miljoen van deze plastic residuen, zeggen onderzoekers.

Het is de afval van onze beschaving. Naast de over de leuning van schepen gegooide plastic flessen komen ook allerlei soorten, door badgasten op de stranden achtergelaten plastic verpakkingen, in het water terecht. Het grootste deel van het plastic afval wordt geproduceerd in kustplaatsen en dorpen die gebruikte plastic voorwerpen in zee of aan de kustlijn wegsmijten.Volgens de UNEP sterven bijgevolg jaarlijks meer dan een miljoen zeevogels, honderdduizend zeezoogdieren en schildpadden door resten van plastic afval die in de oceanen drijven. Zeedieren sterven van de honger omdat hun magen vol zitten met kunststof of omdat ze gevangen zitten in netten en andere kunststofproducten.

Kunststoffen bevatten vaak giftige stoffen zoals weekmakers, stabilisatoren of inkten. Daarenboven hopen giftige stoffen zich op in het zeewater door een veelvoud van de plastic oppervlakken. Zeezoogdieren slikken deze deeltjes in en zo komen die stoffen in de voedselketen terecht.We weten dat de kunststoffen mariene organismen doden. De consumptie van zeedieren zou in de nabije toekomst zeer gevaarlijk kunnen worden voor de mensheid.

Gedurende de laatste vier decennia, heeft de internationale gemeenschap een enorme bureaucratische inspanning geleverd om de zeeën van het afval te bevrijden. Het in 1973 goedgekeurde VN-verdrag om de oceanen te beschermen, het zogenaamde MARPOL-verdrag, werd zes keer verstrengt. Negen jaar geleden heeft de Europese Unie verboden om scheepsafval in havens te lozen.

Maar alle voorschriften brachten weinig tot niets op !

Wij van, "
TdA "NO" SEA&EARTH POLLUTION (“Ja" Zee & Aarde Hoeder) en "THEATER OF THE MOMENT” (Theater van het moment) willen een belangrijke bijdrage aan dit trieste parcours leveren.Doelstellingen van het project APPP ("ALBATROSS" Plastic Polution Project 2012-2020)

- Samenwerking met internationale wetenschappelijke instanties, met het oog op een beter begrip te krijgen van de omvang, herkomst en de effecten van afval in de zee en de oplossingen

- Onderwijs over de effecten van plastic afval voor de natuur en dieren,

- De bescherming van het mariene ecosysteem door middel van onderwijs op scholen en openbare evenementen, gezamenlijke inzameling van plastic afval op het land (steden, dorpen, bossen, rivieren, meren), evenals op de stranden en in de oceanen,

- Verspreiding van informatie over mogelijke alternatieve "recyclage" processen,

- Het vinden van nieuwe manieren van verwerking en recycleren van het plastic afval in zogenaamde secundaire grondstoffen.
Initiële focus van het project APPP


- Het wereldwijde tot stand komen van kleine en grote plastic eilanden, die rechtstreeks gelinkt zijn met de bouw van het belangrijkste eiland "PLASTLANTIS",

- Het gebruik van een voor deze taken geschikt onderzoeksschip om het plastic afval met de juiste apparatuur te elimineren, zoals het filteren van de micro-deeltjes door een op het schip geïnstalleerde filter,

- Het ontdoen van plastic afval door middel van een breekinstallatie (shredder) gelegen op het schip,

- Het sorteren van de beschavingsafval in de zee en de kustgebieden door een sorteerinstallatie op het schip,

- Tot stand brengen van een verzameling containers op stranden van moeilijk te bereiken kustregios,

- Ontdoen van de zeebodem van industrieel afval met behulp van duikerorganisaties,

- Leggen van contacten met doelgroepen,

- De wetenschappelijke opvolging van het project APPP
Het proefproject APPP is organisatorisch en financieel ondersteund door de liefdadigheidsorganisaties
TdA "NO" SEA&EARTH POLLUTION (“Ja" Zee & Aarde Hoeder) en "THEATER OF THE MOMENT” (Theater van het moment). De benodigde gelden worden bijeengebracht door donaties, de financiering van belangengroepen, overheidssubsidies, project sponsoring, clubactiviteiten en producties.


Voor het ALBATROSS "Plastic verontreiniging Project”

Kapitein Manfred Reicher, voorzitter van
TdA "NO" SEA&EARTH POLLUTION

Gülsen Gürses TDA voorzitter van het "THEATER OF THE MOMENT”,

Dipl.Ing. Birkan Ilhan bouw,

Wetenschappelijke adviseurs: Dr Tilo Materna, moleculair bioloog

Logistiek: Prof. Ddr. Christoph Schroeder
ALBATROSS "Plastic Pollution Project 2012 - 2020 ziet zichzelf niet enkel als een actief aanhanger van de Verklaring voor Oplossingen voor zeezwerfvuil, dat gepubliceerd werd door 47 plastic organisaties van over de hele wereld van EuropePlastics.


Uittreksel uit de gezamenlijke verklaring

Global Plastics Verenigingen Actie Onderneming tegen zeezwerfvuil

De Europese kunststofindustrie is actief betrokken geweest bij het samenbrengen van 47 kunststofverwerkende industriële organisaties vanuit de hele wereld om zich aan te sluiten bij een "gezamenlijke verklaring voor Oplossingen voor zeezwerfvuil", die werd aangekondigd op de 5e International Marine Debris Conference in Hawaii in maart 2011.

De verklaring bestaat uit een reeks van duidelijke doelstellingen voor industriële activiteiten, en pleit voor een nauwe samenwerking met een breed scala aan belanghebbenden om substantiële vooruitgang te boeken bij het verminderen van schade aan het mariene milieu.

In de zes punten strategie uitgelijnd in de Verklaring, zal de industrie :

Werken in publiek-private partnerschappen die gericht zijn op het voorkomen van zeepuin

Samenwerken met de wetenschappelijke gemeenschap om beter de omvang, herkomst en de impact van zeezwerfvuil en het scala aan oplossingen voor het probleem te begrijpen

Het uitgebreid wetenschappelijk onderbouwd beleid bevorderen en handhaving van de bestaande wetten om zwerfvuil te voorkomen

De beste praktijken in afvalbeheer bevorderen, met name in de kustgebieden

De mogelijkheden om plasticrecyclage en energieherwinning te verbeteren Het transport en de distributie van kunststofpellets en -producten naar de consument te begeleiden en deze praktijk in de leveranciersketen te promoten.

"Plastic vuilnis in eender welke omgeving is onaanvaardbaar. Deze wereldwijde industriële verklaring zal werken als een katalysator voor tastbare acties op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Bijdragen tot de aanzienlijke vermindering van zeezwerfvuil is essentieel voor onze industrie. "

Jacques van Rijckevorsel

President, Plastics Europe